Reddit

Бихте ли се преборили по-скоро с конска патица или със сто патешки коня?

Днешният въпрос е дебат, стар колкото коне, или патици, или дебати. От известно време той е основен продукт на Reddit AMA и произходът му е забулен в мистерия. Безспорно, той стига до нещо в основата на нашето човечество.