НАБЛЮДЕНИЕ

Обединеното кралство ще поиска от учителите в предучилищна възраст да шпионират децата в последните предложения за борба с тероризма

Планът да се изисква от учителите да докладват дори малки деца, за които се смята, че са изложени на риск от радикализация, беше широко отхвърлен като объркващ, но поне един синдикат го обмисля.