Пиян

Неща, които научих от Butt Chugging

Вмъкването на чужди предмети в ректума на червата на Homo sapiens не е нищо ново. Както ще си спомняте от урока по история, маите са прилагали тютюн и халюциногенни клизми за религиозни цели, а също и вероятно защото им е било скучно.